TOP

ข้อมูลที่ช่างภาพมืออาชีพต้องมี โดย koh samui photographer

คนที่สนใจก้าวสู่อาชีพช่างถ่ายภาพจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้เตรียมไว้กับตัวเองตลอดเวลา

  1. 1. ภาพถ่ายที่ online แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน งานแต่งงาน งานบวช งานรับปริญญา งานพรีเวดดิ้ง ที่แนะนำที่สุดคือ การทำ web ส่วนตัวขึ้นมาซึ่งจะดูเป็นทางการและมืออาชีพมากและมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของลูกค้า แต่ในช่วงเริ่มต้น เราสามารถเริ่มสร้างแกลอรี่ภาพถ่ายได้จากสื่อสังคมออนไลด์ได้ เช่น facebook fan page (ต่างจาก Facbook ส่วนตัวครับ ) หรือ flickr ซึ่งให้คุณภาพและผลลัพท์ที่ดีมาก

2  . ตัวอย่างภาพถ่ายแยกประเภทงานแต่ละชนิดในรูปแบบ ไฟล์ pdf เพราะในบางกรณีลูกค้ามีการประชุมบนโต๊ะ หรือต้องการงานที่เป็นเอกสารไว้ดู ลูกค้าสามารถโหลดตัวอย่างงานของเราไปพริ้นและนำไว้อ้างอิง จะสะดวกสำหรับลูกค้ามาก ดูตัวอย่างไฟล์ PDF ของ koh samui photographer

3 . ใบเสนอราคางาน ที่ชัดเจนแยกเป็นประเภทต่าง ๆ สำหรับลูกค้าใช้อ้างอิง และตัดสินใจ

  1. 4. เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวก และเบอร์อีเมล์ที่ชัดเจน ….ประเภทโทรไปไม่รับสาย ..หรือไม่เคยโทรกลับ ..คนประเภทนี้ผมไม่เคยให้งาน เพราะผมรู้ว่าเวลาทำงานจริงคนนี้จะยากต่อการประสานงาน
  2. 5. รายชื่อ อุปกรณ์ที่ใช้

ทั้งหมดนี้หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็เตรียมตัวกันได้ครับ แต่หากใครมองเห็นต่างก็ตามสะดวก สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจ้างช่างภาพนอกจากถ่ายภาพสวยแล้ว คือ…คุณภาพโดยรวมของช่างภาพครับ ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีก็คือหนึ่งในคุณภาพของเราที่ควรแสดงออกให้ลูกค้าเห็น

Comments are closed.